13 March, 2010

Pembatalan Pementasan Teater bangsawan Melati Pujaan Temasek

Dukacita di maklumakan bas untuk pergi ke panggung bandaraya pada petang ini masih belum diluluskan
Saya sebagai wakil KTR memohon maaf ddi atas kesilapan teknikal ini,
Diharapkan kita dapat lagi pergi bersama-sama ke program ini pada masa akan datang
Sekian terima kasih

No comments: