24 February, 2010

::: Aktiviti Sepanjang Semester :::

Mac
lawatan ke Universiti Malaysia Kelantan
5 - 7 Mac 2010

Bengkel Penghayatan Lakonan
bersama Pelajar Fakulti Seni Persembahan UiTM
12 - 14 Mac 2010

Lawatan ke Universiti Malaysia Terengganu
19 - 21 Mac 2010

Bengkel Dekon
Panggung Seni, UKM
19 - 21 Mac 2010

Inter College Arts Festival UKM 2010
(seni tari, seni teater dan seni muzik)
persembahan sketsa
28 Mac 2010

April
Festival Seni UKM 2010
(seni lakon, seni rupa, seni muzik, seni tari dan seni mempertahankan diri)
pementasan teater seni lakon dan teater bangsawan
01 April 2010

Makan Malam KTR
03 April 2010

AGM KTR
04 April 2010

Mei
Bengkel Seni Lakon UKM 2010
1 - 5 Mei 2010

 DEKON MAKUM Universiti Malaysia Sabah
 6 - 9 Mei 2010

Khidmat Seni Masyarakat UKM 2010
8 - 12 Mei 2010

Teater MAKUM
23 - 31 Mei 2010